Διαχείριση Τραπεζικών Σχέσεων

Οι επιχειρήσεις για να  λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται κεφάλαια. Η έλλειψη ρευστότητας όμως, αποτελεί το πλέον σύνηθες πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων, ως απόρροια της  παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Οι αιτίες του προβλήματος ποικίλουν, αλλά η έλλειψη νέων χρηματοδοτήσεων σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις για αποπληρωμή του υπάρχοντος δανεισμού, από την μεριά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελούν τον κοινό παρονομαστή.

H αναδιάρθρωση δανείων καθίσταται πλέον βασική ανάγκη των επιχειρήσεων, όχι απλώς ως εργαλείο βελτίωσης της ρευστότητας, αλλά κι ως βασική  προϋπόθεση της βιωσιμότητας τους.

Στη Grand Value, στόχος μας είναι, η εύρεση βιώσιμων λύσεων για τους πελάτες μας, με βάση τη νομοθεσία και τη σύνταξη ρεαλιστικών επιχειρηματικών πλάνων. Εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Η δομή του δανεισμού, το πιστωτικό ίδρυμα, οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις, αλλά και οι υπάρχουσες πρόσθετες εξασφαλίσεις, αποτελούν παράγοντες, που καθορίζουν σημαντικά  το αποτέλεσμα κάθε χρηματοοικονομικής μελέτης.

Η επιστημονική ομάδα της Grand Value και του ομίλου Artion είναι σε θέση να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά, καθώς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη διαπραγμάτευση με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα. Η ομάδα διαχείρισης και αναδιάρθρωσης δανείων, απαρτίζεται από έμπειρους οικονομολόγους, ανώτατα στελέχη του τραπεζικού χώρου και εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους.

Η Grand Value αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη σας, καθώς:

  • Παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στη διαχείριση δανείων και την αναδιάρθρωσή τους
  • Επιδιώκει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις τράπεζες
  • Διαθέτει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, χάρη στην τεχνοκρατική γνώση, ως προς τα πιστοληπτικά κριτήρια, που απαιτούνται και εξετάζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στη Grand Value, η διαχείριση δανείων και συμβάσεων leasing,  η αναδιάρθρωση δανείων, καθώς και η εξεύρεση της κατάλληλης λύσης με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας σας,  αποτελούν δέσμευση.